Aanbod

Een of meer 1-op-1 lessen zijn bedoeld voor cursisten die behoefte hebben aan begeleiding puur voor zichzelf en hun hond, totdat desgewenst en in overleg met de instructeur ingeschreven kan worden voor een reguliere groepscursus. Ook cursisten die tijdens een groepscursus behoefte hebben aan extra adviezen/begeleiding kunnen een of meerdere 1-op-1 lessen aanvragen. 1-op-1 lessen kunnen wij in overleg inplannen. U kunt hiervoor inschrijven via onze website.

Sinds september 2020 bieden wij een nieuwe cursus aan; 
het GG-variatieprogramma.
Een aanrader voor alle bazen en honden die graag ‘oneindig’ door willen trainen na de cursus Sociale Huishond.

Onze hondenschool is overtuigd van het belang van deskundige ondersteuning bij de opvoeding van puppen, liefst vanaf het moment dat de pup ongeveer 8 weken oud is. In de zomer – dé periode waarin veel mensen een pup aanschaffen – houden veel hondenscholen een zomerstop; zo ook onze school.

Maar speciaal voor deze ‘zomerpuppen’ geven wij al sinds jaren onze inmiddels beroemde puppy zomercursus. Deze cursus blijkt een heel goede opvang te zijn voor puppen die anders vaak moeten wachten tot september.
Hoewel de zomercursus korter van duur is dan de standaard puppycursus zullen alle oefeningen die ook in de standaardcursus aan bod komen behandeld worden.
Jullie ontvangen tijdens de laatste les een certificaat en je krijgt individueel advies over de verdere opvoeding/opleiding van je pup.
De zomer puppycursus bestaat uit 7 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 65,-, inclusief theorieboek.

Thuis verder oefenen

 

Het is goed om je te realiseren dat je tijdens de cursussen  aanwijzingen en adviezen krijgt van onze instructeurs, maar dat het belangrijk is om thuis verder te oefenen. Oefen echter nooit te lang achter elkaar. In huis, in de tuin en tijdens de wandeling is vijf minuten oefenen beter dan éénmaal een kwartier. 

Standaard puppycursus

De standaard puppycursus is bestemd voor puppen vanaf 8 weken tot circa 6 maanden oud. In deze cursus staan opvoeding en de dagelijkse omgang met je pup centraal. Het eerste waar we mee beginnen is helpen de band op te bouwen tussen jou en je pup. Dit doen we door middel van oefeningen als het leren zitten en liggen op commando, en ook door je te leren spelen met je pup. Je leert in deze cursus hoe je pup communiceert en hoe jij het beste met hem/haar kunt communiceren. Deze duidelijkheid geeft je pup rust; het maakt je pup blij en gehoorzaam en draagt bij aan jullie sterke band.

Geen geleider is hetzelfde, geen hond is hetzelfde en dus is de combinatie van die twee ook niet hetzelfde. Tijdens de lessen krijg je daarom ook deskundig individueel advies over de omgang met je pup. 
Tijdens de standaard puppycursus komen de volgende oefeningen aan bod:

 •  de aandachtsoefening; dé oefening waar alles mee begint
 • het wandelen zonder trekken
 • het zitten op commando
 • het (af)liggen op commando
 • het aanraken van de pup 
 •  het bek-aaien; als voorloper van het ‘tandjes laten zien’
 • het omgaan met andere honden
 •  het omgaan met andere mensen
 • de omgang tussen baas en hond
 • het naar de baas rennen als deze de pup roept; zelfs vanuit de groep
 • het wennen aan gekke geluiden en enge dingen
 • het luisteren naar “nee” en hoe je dit als geleider kan gebruiken.


Daarnaast zullen de instructeurs je graag adviseren bij je vragen over bijvoorbeeld het zindelijk maken van je pup, het leren alleen blijven en andere praktische situaties.
Om verkeerde verwachtingen te voorkomen wijzen wij je erop, dat wij op onze hondenschool tijdens de lessen op het trainingsveld geen gelegenheid kunnen geven om vrij te spelen. Reden hiervoor is dat er met meerdere groepen tegelijk op het veld gewerkt wordt.
Na afloop van de laatste les ontvangen jij en je pup als beloning een certificaat en krijg je individueel advies over de verdere opvoeding/opleiding van je pup.
De ‘standaard puppycursus’ bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,- inclusief theorieboek.

Puppencursus (7 lessen)

Op de helft van ieder cursusseizoen bieden wij een 7-weekse puppencursus aan. De cursus bestaat uit 7 praktijklessen (1 les per week). Tijdens de laatste les ontvangen jij en je pup een certificaat.

Hoewel deze 7-weekse puppycursus korter van duur is dan de standaard puppycursus, zullen alle oefeningen die ook in de standaardcursus aan bod komen, behandeld worden.
De cursusprijs bedraagt € 65,-, inclusief theorieboek.


Standaard Basisopvoeding

De standaard cursus basisopvoeding is vooral bestemd voor honden vanaf circa 6 maanden oud, die nog geen cursus hebben gevolgd.

Het doel van deze cursus is om de baasjes met de wat ‘oudere’ hond een gedegen basis te geven met betrekking tot het opvoeden van hun hond, de band tussen baas en hond te versterken en om inzicht te geven in het gedrag van de hond. 

Bij verschillende onderdelen heeft deze cursus (zeker de praktische oefeningen) dezelfde inhoud als de cursus opvoeding puppy, maar hier liggen de vraag- of probleemstellingen vaak op een ander vlak. 

Tijdens deze standaard cursus basisopvoeding komen de volgende oefeningen aan bod:

 • de aandachtsoefening; dé oefening waar alles mee begint
 • het wandelen zonder trekken
 • het zitten op commando
 • het (af)liggen op commando
 • het betasten van de pup zonder dat hij protesteert
 • het bek-aaien; als voorloper van het ‘tandjes laten zien’
 • het omgaan met andere honden
 •  het omgaan met andere mensen
 • de omgang tussen baas en hond
 • het naar de baas rennen als deze de pup roept; zelfs vanuit de groep
 • het wennen aan gekke geluiden en enge dingen
 • het luisteren naar “nee”


Ook bij deze cursus staan individualiteit en flexibiliteit in onze werkwijze voorop.

Als je hond meer of minder oefeningen beheerst dan een andere hond, dan zullen de instructeurs de lat wat hoger of lager leggen. Hiermee creëren we uitdaging voor hond en baas en voorkomen we frustratie bij de honden voor wie een oefening net nog iets te moeilijk is.

Als een instructeur vaststelt dat je hond dusdanige gedragsproblemen vertoont dat deze niet geschikt is voor groepsles, dan is de instructeur gerechtigd om jou en je hond verdere deelname aan de cursus te ontzeggen. In dat geval zal in overleg met de penningmeester restitutie van (een deel van) het cursusgeld plaatsvinden.

Na afloop van de laatste les ontvangen jij en je hond als beloning een certificaat en krijg je individueel advies over de verdere opvoeding/opleiding van uw hond.
De cursus Standaard Basisopvoeding bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,-, inclusief theorieboek.

Gevorderden

De opvoedcursus gevorderden is een vervolg op de opvoedcursus puppy of de cursus basisopvoeding.

De oefeningen uit de vorige cursus worden nu verder uitgewerkt en een stapje moeilijker gemaakt.

Daarnaast zullen de instructeurs praktische opvoedkundige elementen toevoegen aan het programma, zoals bijvoorbeeld het niet najagen van fietsers en joggers of het niet opeten van iets ‘lekkers’ dat op de stoep ligt.
Gezien de leeftijd van de meeste honden in deze cursusgroep zal ook het door de puberteit loodsen van de hond veel aandacht krijgen.
Tijdens de cursus gevorderden komen de volgende oefeningen aan bod:

 • het wandelen zonder trekken
 • het (langer) zitten op commando
 • het (langer) (af)liggen op commando
 • het staan op commando
 • het begroeten van de baas met de hond zittend naast zich
 • het betasten van de hond zonder dat hij protesteert
 • het bek-aaien; als voorloper van het ‘tandjes laten zien’
 • het voedsel weigeren
 • het omgaan met andere honden
 • het omgaan met andere mensen
 • de omgang tussen geleider en hond
 • het naar de baas rennen als deze de hond roept; zelfs vanuit de groep
 • het wennen aan 'gekke' geluiden en 'enge' dingen

 

Cursisten die graag de clickermethode willen gebruiken bij de training van hun hond, kunnen dit in overleg met de instructeur doen. Extra begeleiding bij clickertraining geeft de instructeur niet. 


Na afloop van de laatste les ontvangen jij en je hond als beloning een certificaat en krijg je individueel advies over de verdere opvoeding/opleiding van je hond. 
De opvoedcursus Gevorderden bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,-.

Sociale Huishond 

Bij positief advies van je instructeur kun je na de cursus “Gevorderden” je inschrijven voor de cursus Sociale Huishond (SHH). De titel “sociale huishond” geeft al aan welke onderwerpen tijdens de cursus aan de orde komen: alledaagse situaties thuis en in de maatschappij. Als je met je hond de cursus Sociale Huishond hebt doorlopen, dan kun je met je hond echt voor de dag komen. 

In de cursus SHH worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • omgang hond-hond (sociaal gedrag tussen de honden onderling, bijvoorbeeld elkaar dichtbij kunnen passeren zonder uit te vallen)
 • omgang hond-mens (bijvoorbeeld niet opspringen tegen mensen)
 • de terrasoefening (hoe gedraagt de hond zich in deze situatie en hetzelfde geldt natuurlijk voor het gedrag in restaurants en hotels waar goed opgevoede honden welkom zijn)
 • niet schrikken van vreemde geluiden en voorwerpen in de openbare ruimte
 • het kunnen loslaten van gevonden ongewenste voorwerpen of eten
 • het kunnen toestaan dat vreemde mensen de baas en hond begroeten
 • het gedrag van de hond als hij zich voelt ingesloten, zoals bijvoorbeeld bij een kraam op de markt
 • het gedrag van de hond bij onderzoek en behandeling door de dierenarts; laat de hond bijvoorbeeld toe dat zijn gebit bekeken wordt
 • het op commando bij de baas komen als deze de hond roept (terwijl andere honden en baasjes op korte afstand rondwandelen, zoals bijvoorbeeld in een park)
 • en natuurlijk ook het netjes naast de baas kunnen wandelen zonder te trekken aan de riem.

Naast het 1x per week trainen op school, vraagt de cursus om regelmatige training van je hond naast de lessen op school.

Na afloop van de cursus SHH ontvangen jij en je hond een schoolcertificaat.

Deze cursus is tevens een goede start als je de wens hebt met je hond gehoorzaamheidstraining te volgen (GG) of ons GG-variatieprogramma.
De ervaring leert dat je gemiddeld 2 x de SHH cursus moet doorlopen hebben voordat jij en je hond aan het GG-niveau toe zijn.
Vandaar dat in ons programma een SHH cursus voor beginners is opgenomen en een SHH cursus ‘vervolg’.
Als de instructeur echter vaststelt dat jij en je hond toe zijn aan het GG-niveau, dan is het ook mogelijk al na de SHH ‘beginners’ door te stromen naar het GG-variatieprogramma. Daarbij is het onder meer belangrijk dat je hond netjes naast je kan wandelen zonder te trekken aan de lijn. Wil je zelf liever blijven trainen op SHH niveau, terwijl je positief advies hebt gekregen om door te gaan naar GG, dan is de keuze geheel aan jou. Er is geen ‘verplichting’ door te stromen naar GG.

Voor degenen die dat willen kan de cursus SHH afgesloten worden met een officieel landelijk examen, afgenomen door keurmeesters van de Federatie Hondensport Nederland (FHN).
Wil je informatie over concrete exameneisen, dan verwijzen wij je graag naar www.fhn.nl > gedrag & gehoorzaamheid > reglementen > uitleg sociale huishond.
De FHN examens worden op ons eigen schoolterrein afgenomen.

De cursus Sociale Huishond bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,-.


 Behendigheid 

Onze hondenschool is niet alléén maar bezig met opleiding en opvoeding. Wij gunnen jou en je hond ook de mogelijkheid om te sporten.
Daarvoor bieden wij de cursus behendigheid aan.
Deze vorm van hondensport krijgt in Nederland steeds meer enthousiaste beoefenaars. En die beoefenaars zijn hond én baas. 

Tijdens de lessen behendigheid legt de hond een parcours af via hindernissen, zoals bijvoorbeeld de kattenloop, tunnels, schutting en hordes. Belangrijk is hierbij hoe snel de hond dit parcours aflegt met zo min mogelijk fouten.
Maar het belangrijkste van behendigheid is dat hond en baas als een team optreden, samen plezier hebben en elkaar steeds beter leren begrijpen. 

De cursus behendigheid is onderverdeeld in 2 categorieën:

 • behendigheid beginners, waarbij de basis van het samenwerkingsspel wordt aangeleerd
 • behendigheid gevorderden, waarbij het samenwerkingsspel wordt geperfectioneerd.


De cursus behendigheid wordt gegeven op de maandagavonden en is dóórlopend.
Je betaalt het lesgeld per cursusblok (meestal 10 lessen). Indien het cursusblok korter of langer is, wordt het cursusgeld evenredig berekend.
Uiteraard kun je na elk cursusblok de cursus onderbreken of stoppen.

Om te kunnen deelnemen aan de cursus behendigheid dient je hond een goed gehoorzaamheidsniveau te hebben en minimaal de cursus Sociale Huishond (SHH) te hebben doorlopen, anders komt er van het behendigheidsspel niets terecht.
Voor aanvullende informatie kunt u via contact een bericht sturen.

Verder zijn er voor de hond leeftijdseisen om deel te mogen nemen aan de cursus behendigheid: voor kleine honden geldt een minimum leeftijd van 1 jaar oud en voor grote honden 1,5 jaar oud. Dit is omdat het skelet en spieren van jonge honden nog niet genoeg is ontwikkeld voor de belasting die gevraagd wordt tijdens deze sport.

De cursus Behendigheid bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,-.


GG-variatieprogramma

Het GG-variatieprogram is een GG-cursus (Gedrag en Gehoorzaamheid) met een vrolijke twist, bedoeld voor baasjes en honden die het fijn vinden om samen door te blijven trainen nadat zij de cursus Sociale Huishond doorlopen hebben.


De aanduiding GG verraadt al dat het gaat om oefeningen op het vlak van Gedrag en Gehoorzaamheid. De vrolijke twist geven wij eraan door de oefeningen soms precies volgens ‘het boekje’ uit te voeren en soms in een grappig jasje te steken.
Naast de GG-onderdelen, zullen ook Balans- en Coördinatie elementen in de lessen worden opgenomen, evenals Flyball en onderdelen van Behendigheid.
Omdat het GG-variatieprogram in het teken staat van blijven samenwerken met je hond is er geen concrete eindstreep. Het is een doorlopend trainingsgebeuren maar uiteraard kun je na elke cursusperiode (van 10 weken) je cursus onderbreken of stoppen.
De cursus GG-variatieprogram bestaat uit 10 praktijklessen. De cursusprijs bedraagt € 75,-.

GG-training volgens de FHN-reglementen

Voor degenen die graag de uitdaging van een GG-examen willen aangaan, kunnen wij officiële landelijke examens organiseren op ons eigen schoolterrein.
Voor de programmabeschrijvingen verwijzen wij graag naar www.fhn.nl --> gedrag & gehoorzaamheid.
Bij voldoende animo wordt voor deze baas-hond combinaties een examengroep samengesteld, waarbij de puntjes op de i worden gezet.


Keuze kunnen maken?

Schrijf je nu in via onderstaande knop